/ Karlstad runt /

Staden med ljuset

Mat och musik i kvällsljuset
 
Ljus under bron
 
Ljus på Tornet
 
Eftermiddagsljus 
 
 
Guldljus över Guldkusten
 
 
 
Innan ljuset släcks
 
 
Månljus tidig morgon
 
Morgonljus vid Östra bron
 
 
Båten / Karlstad / Karlstad CCC / Stenbron / Vattentornet